Výpočet pro DNA primery (oligonukleotidy)

#A
#T
#G
#C
Hmotnost [µg]
Molární hmotnost MW [g mol-1]
Látkové množství [pmol]
Objem vody pro 0,1mM roztok [µl]