Amonium persulfát

Barvící roztok Coomassie Brilliant Blue

Blokovací roztok pro Western blot

Denaturační elektroforetická směs pro vzorky RNA 

Denaturační roztok Southernovu hybridizaci 

Deoxycholát sodný 

DEPC voda

Depurinační roztok pro Southernovu hybridizaci 

Dextran sulfát 

EDTA

Etidium bromid

Neutralizační roztok pro Southernovu hybridizaci 

Octan sodný (3M) 

Odbarvovací roztok pro barvení Coomassie Briliant Blue R250

Odbarvovací roztok pro barvení Ponceau S 

Paraformaldehyd – roztok 

Paraformaldehyd 

Ponceau S 

Proteináza K – zásobní roztok 

RNáza A – zásobní roztok

SDS 

Úprava fenolu na pH 8,0 

 1M HCl 

50X Denhardtův roztok