•Roztoky o molární koncentraci

•Ředění zásobních roztoků