VÝPOČET HMOTNOSTI LÁTKY PRO ROZTOK O DANÉ MOLÁRNÍ KONCENTRACI

Požadovaná molární­ koncentrace [M]
Požadovaný objem roztoku [ml]
Molekulární­ hmotnost látky [MW]
Potřebné množství látky [g]

 

Při přípravě roztoku, aby roztok měl určitou molární koncentraci (c) a určitý objem (V), je třeba vypočítat potřebné množství látky, které pro roztok použijeme. Pro výpočet použijeme tento vztah m = MW x c x V. Vypočítaná hmotnost je v gramech. Údaj o molekulové hmotnosti dané látky (MW) je obvykle udávaný výrobcem na etiketě originálního balení či případně lze tento údaj vypočítat na základě relativních atomových hmotností (Ar) jednotlivých prvků sloučeniny, udaných v periodické tabulce.