Purifikace (přečištění) nukleových kyselin je odstranění veškerých nežádoucích kontaminant z daného vzorku nukleové kyseliny. Jedná se o:

• součást procesu izolace nukleové kyseliny z testovaného organismu,

• přečištění vzorku DNA či RNA od proteinů, které zbyly po předcházející izolaci nukleové kyseliny, tj. předcházející extrakce DNA/RNA nebyla dostatečně účinná a roztok není dostatečně čistý,

• přečištění stávajícího vzorku nukleové kyseliny od nechtěných příměsí (např. od solí),

• přečišťování produktů enzymatických reakcí (např. produktu PCR reakce),

• přečišťování DNA po separaci v elektroforetickém gelu.

Postupy při přečisťování nukleových kyselin jsou  v mnoha bodech identické či se značně překrývají s postupy při izolaci nukleových kyselin z tkání a pletiv.

Pro purifikaci nukleových kyselin můžeme využít některý z řady komerčně dostupných purifikačních kitů, které v drtivě většině případů pracují na bázi separace pomocí gravitačních kolonek, můžeme provést také purifikaci klasickou metodou pomocí fenol-chloroformu (pokud odstraňujeme z roztoku proteiny) a nebo precipitaci DNA (pokud odstraňujeme jiné příměsi než proteiny).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Další informace najdete na:

Purifikace pomocí fenol-chloroformu 

Extrakce DNA z gelu

Precipitace nukleových kyselin