Purifikace nukleových kyselin

Purifikace (přečištění) nukleových kyselin je odstranění veškerých nežádoucích kontaminant z daného vzorku nukleové kyseliny. Jedná se o:

součást procesu izolace nukleové kyseliny z testovaného organismu

 přečištění vzorku DNA či RNA od proteinů, které zbyly po předcházející izolaci nukleové kyseliny, tj. předcházející extrakce DNA/RNA nebyla dostatečně účinná a roztok není dostatečně čistý

přečištění stávajícího vzorku nukleové kyseliny od nechtěných příměsí, jako např. od solí

přečišťování produktů enzymatických reakcí (např. produktu PCR reakce)

přečišťování DNA po separaci v elektroforetickém gelu.

 

Postupy při přečisťování nukleových kyselin jsou  v mnoha bodech identické či se značně překrývají s postupy při izolaci nukleových kyselin z tkání a pletiv.

Pro purifikaci nukleových kyselin můžeme využít některý z řady komerčně dostupných purifikačních kitů, které v drtivě většině případů pracují na bázi separace pomocí gravitačních kolonek nebo můžeme provést purifikaci klasickou metodou pomocí fenol-chloroformu (pokud odstraňujeme z roztoku proteiny) nebo můžeme provést precipitaci DNA (pokud odstraňujeme jiné příměsi než proteiny).

—————————————————————————————————————————–

 

                                                            

                                                              Purifikace pomocí fenol-chloroformu

                                                              Extrakce DNA z gelusipka

                                                              Precipitace nukleových kyselin