VÝPOČET ŘEDĚNÍ ZÁSOBNÍHO ROZTOKU PRO ROZTOK O DANÉ MOLÁRNÍ KONCENTRACI

Požadovaná molární koncentrace [M]
Požadovaný objem roztoku [ml]
Molární koncentrace zásobního roztoku [M]
Potřebný objem zásobního roztoku [ml]
 

Pro přípravu roztoku můžeme použít zásobní roztok dané látky, který má určitou molární koncentraci (M1). Molární koncentrace výsledného roztoku je M2, jeho objem V2. Ze vztahu M1 x V1 = M2 x V2 vypočteme objem zásobního roztoku (V1), který je potřeba k přípravě roztoku.