•Izolace a purifikace nukleových kyselin

•ELFO

•PCR

•Syntéza cDNA

•Klonování

•Hybridizační techniky

•Real-time PCR

•Western blot