Izolace pomocí komerčně dostupných gravitačních kolonek je v současné době nejčastějším způsobem izolace genomové DNA. Jedná se o rychlou a účinnou metodu poskytující DNA o dostatečné čistotě pro většinu aplikací. Na trhu je k dispozici celá řada kolonkových kitů sloužících k izolaci genomové DNA.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI IZOLACE DNA POMOCÍ GRAVITAČNÍCH KOLONEK
 • Lyzát, který se ponejprv získá rozrušením tkání a buněk a působením proteázy se nanese do speciální kolonky.
 • V kolonce je přítomna matrix, na kterou se dodaná DNA naváže.
 • Centrifugací kolonky se roztok (bez DNA) odplaví pryč.
 • Matrix s navázanou DNA se promyje promývacím roztokem. Promývací roztok je odplaven z kolonky následnou centrifugací.
 • Po promytí se DNA z matrix vyváže centrifugací s vodou či elučním pufrem. DNA je takto odplavena z matrix do připravené sběrné zkumavky.

 

U kolonkových kitů je důležité brát v úvahu tyto parametry:

 • pro jaký druh vstupního materiálu je kit určen (krev, tkáň, rostliny),
 • vstupní množství materiálu – na trhu jsou také kity optimalizované pro množství výtěžků, tj. kity pro použití při malých, středních a velkých vstupních množství materiálu,
 • výtěžek se pohybuje řádově většinou desítky µg DNA / RNA,
 • délka protokolu (většinou cca 30 min – 1 hodina),
 • vazebná kapacita kolonky – většinou cca 50 µg,
 • čistota výtěžku (A260/A280) – udává kontaminaci proteiny (výrobci kitů udávají většinou 1,6 – 1,9).