VÝPOČET MNOŽSTVÍ INZERTU LIGOVANÉHO DO VEKTORU

Velikost vektoru [kb]
Množství vektoru [ng]
Velikost inzertu [kb]
Množství inzertu [ng]

 

Pokud provádíte ligaci v poměru 2:1 nebo 3:1, násobte výslednou hodnotu číslem 2 nebo číslem 3!

Vysvětlující informace: Pro ligační reakci obvykle potřebujeme určit množství vektoru a množství inzertu, které k reakci použijeme. Pro úspěšnou ligaci je do reakce třeba dodat vhodný poměr počtu konců vektoru k počtu konců insertu, a to nejčastěji jako 3:1, 2:1 nebo 1:1 (vždy inzert ku vektoru). Počet konců inzertu a vektoru v roztoku lze stanovit na základě množství DNA a její velikosti (v bázích či kilobazích). Standardně se do ligační reakce dává cca 50 ng vektoru, ale může být i nižší či vyšší. Množství inzertu, které je do reakce třeba dodat (v nanogramech) vypočteme dle vzorce:

množství insertu (v ng) = velikost insertu (v kb) x množství vektoru (v kb)/velikost vektoru (v kb).