Rozcestník

•Příprava roztoků

•Spektrofotometrie

•Izolace nukleových kyselin z tkání

•Purifikace nukleových kyselin

•Elektroforetická separace nukleových kyselin

•PCR

•Real-time PCR

•Syntéza cDNA

•Restrikční štěpení

•Hybridizační metody

•Klonování

•Sekvenování DNA

•Western blot

•Imunologické metody

•Mikroskopie