Teplota nasedání primerů, neboli teplota annealingu,  se odvíjí od délky primerů a počtu GC párů:

• Čím je délka primeru větší  a  obsah GC párů vyšší, tím by měla být  vyšší i teplota nasedání.

Teplota nasedání primerů musí být dostatečně vysoká, aby nedošlo k nespecifickému nasedání primerů k templátové DNA. Pokud by ale byla příliš vysoká, primery by nenasedaly vůbec.

• Je třeba, aby teplota nasedání byla optimální pro oba primery a obsah GC párů v obou primerech byl srovnatelný, tzn. aby byla srovnatelná teplota nasedání obou primerů.

 Pro výpočet teploty primerů  můžete použít  přiloženou tabulku: