Sybergreen je nejvyužívanější technologií při Real-time PCR.

Sybergreen patří k nespecifickým fluorescenčním substrátům, tj. substrátům, které se váží na přítomnou dvouvláknovou DNA bez jakékoliv specificity k sekvenci.

Sybergreen je interkalační látka, proto se navazuje pouze na  dvouřetězcovou DNA. Pokud je v reakci přítomna pouze jednořetězcová DNA, molekuly Sybergreenu jsou v roztoku ve volné formě a nefluoreskují. K emisi fluorescence dochází až po jejich navázání na dvouřetězcovou DNA a pokud je dvouřetězcová DNA denaturovaná na jednořetězcovou, dochází také k uvolnění Sybergreenu z DNA. Proto při využití Sybergreenu dochází v průběhu reakce k opakujícímu nárůstu a poklesu fluorescence vlivem toho, jak se reakce dostává do fáze extenze či fáze denaturace.