•Teplota nasedání primerů

•Koncentrace a látkové množství