Impakt faktor  je využíván od roku 1975 jako ukazatel citační analýzy vědeckých časopisů registrovaných databázi Journal Citation Report (JCR). Je jedním z kritérií vědecké publikační činnosti. Ačkoliv je řada kritiků k hodnocení vědecké činnosti na základě impakt faktorů, obecně platí, že výše impakt faktoru daného časopisu odráží prestiž časopisu a kvalitu článků v něm publikovaných.

Impakt faktor určitého časopisu se vypočte tak, že se počet citací, které se v příslušném roce objevily k článkům publikovaným v daném časopise, a to v předchozích dvou letech, vydělí počtem všech článků, které byly ve stejných předchozích dvou letech daným časopisem publikovány.

Impact factory k jednotlivým časopisům můžete najít např. na stránkách www.citefactor.org