Zde je tabulka běžně používaných sekvenačních primerů: