DNA A RNA ligázy

T4 DNA LIGÁZA

Katalyzuje formaci fosfodiesterové vazby mezi 5’ fosfátem a 3’ OH skupinou v DNA nebo RNA. Tento enzym opravuje jednořetězcové štěpy v DNA, RNA nebo hybridních molekulách DNA/RNA. Také spojuje DNA fragmenty s kohesivními nebo tupými konci. Nevykazuje ovšem žádnou aktivitu na jednořetězcových koncích nukleových kyselin. Ke své činnosti vyžaduje jako kofaktor ATP.

 

T4 DNA ligasa

Nejčastější využití

Klonování fragmentů s  kohezivními a tupými konci do připraveného vektoru

Klonování produktů PCR

Metoda AFLP (Amplified fragment length polymorphism)

Oprava štěpů v nukleových kyselinách

Recirkularizace lineární DNA

——————————————————————————————————————————

T4 RNA LIGÁZA

T4 RNA ligázy katalyzují ATP-dependentní formaci fosfodiesterových vazeb mezi 5′-fosfátem a 3′-hydroxylovou skupinou oligonukleotidů, jednořetězcovou (ss) RNA nebo DNA. Nejvyšší aktivita je u ligace mezi RNA a RNA, nižší pro RNA-DNA a nejnižší pro DNA –DNA.

 

Nejčastější využití

Značení jednořetězcového 3’ konce RNA nebo DNA

Spojování RNA s DNA

Specifické modifikace tRNA

Ligace oligodeoxyribonukleotidů k jednořetězcové cDNA při 5′ RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends)