•Příprava základních roztoků

•Primery (oligonukleotidy)

•Ligace inzertu do vektoru

•Složení gelu pro SDS-PAGE

•Látkové množství a molární koncentrace nukleových kyselin

•Výpočet Real-time PCR