•Pufry

•Roztoky pro bakteriální kultivace

•Elektroforetické gely a pufry

•Hybridizační a prehybridizační roztoky

•Různé roztoky