• Koncentrace separovacího gelu se odvíjí dle velikosti separovaných molekul.

• Jednotlivé komponenty gelu přidáváme v takovém pořadí, jaké je uvedeno v tabulce.

• Po přídavku TEMEDu roztok ihned rychle promícháme a vlijeme mezi připravená skla.

VÝPOČET MNOŽSTVÍ KOMPONENT GELU PRO SDS-PAGE

Separovací gel pro SDS-PAGE
Koncentrace gelu [%]
Koncentrace roztoku akrylamidu [%]
Množství gelu [ml]
H20 [ml]
Akrylamid [ml]
1,5M tris-HCl, pH (8,8) [%]
10% SDS [µl]
10% APS [µl]
Koncentrace gelu [µl]
Stacking gel pro SDS-PAGE
Koncentrace roztoku akrylamidu [%]
Množství gelu [ml]
Množství H2O [ml]
Akrylamid [ml]
1,5M Tris-HCL pH 8,8 [%]
10% SDS [µl]
10% APS [µl]
Temed [µl]