Teplota nasedání primerů

TEPLOTA NASEDÁNÍ PRIMERŮ (TEPLOTA ANNEALINGU)

 

Teplota nasedání primerů se odvíjí od délky primerů a počtu GC párů .

 

Čím je délka primeru větší  a  obsah GC párů vyšší, tím by měla být  vyšší i teplota nasedání.

Teplota nasedání primerů musí být dostatečně vysoká, aby nedošlo k nespecifickému nasedání primerů k templátové DNA, pokud by ale byla příliš vysoká, primery by nenasedaly vůbec.

Je třeba, aby teplota nasedání byla optimální pro oba primery a obsah GC párů v obou primerech byl srovnatelný, tzn., aby byla srovnatelná teplota nasedání obou primerů.

Pro výpočet teploty primerů  můžete použít  přiloženou tabulku:

 

  • PCR table