Izolace DNA pomocí gravitačních kolonek

IZOLACE DNA POMOCÍ GRAVITAČNÍCH KOLONEK

Izolace pomocí komerčně dostupných gravitačních kolonek je v současné době nejčastějším způsobem izolace genomové DNA. Jedná se o rychlou a účinnou metodu poskytující DNA o dostatečné čistotě pro většinu aplikací. Na trhu je k dispozici celá řada kolonkových kitů sloužících k izolaci genomové DNA.

————————————————————————————————————————————–

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI IZOLACE DNA POMOCÍ GRAVITAČNÍCH KOLONEK

 

Lyzát, který se ponejprv získá rozrušením tkání a buněk, a působením proteázy se nanese do

   speciální kolonky.

V kolonce je přítomna matrix, na kterou se dodaná DNA naváže a centrifugací kolonky se

   roztok (bez DNA) odplaví pryč.

Matrix s navázanou DNA se promyje promývacím roztokem. Promývací roztok je odplaven z

   kolonky následnou centrifugací.

Po promytí se DNA z matrix vyváže centrifugací s vodou či elučním pufrem. DNA je takto

   odplavena z matrix do připravené sběrné zkumavky.

 

 

U kolonkových kitů je důležité brát v úvahu tyto parametry:

pro jaký druh vstupního materiálu je kit určen (krev, tkáň, rostliny)

vstupní množství materiálu – na trhu jsou také kity optimalizované pro množství výtěžků, tj. kity

   pro použití při malých, středních a velkých vstupních množství materiálu

výtěžek se pohybuje řádově většinou desítky µg DNA / RNA

délka protokolu (většinou cca 30 min – 1 hodina)

vazebná kapacita kolonky – většinou cca 50 µg

čistota výtěžku (A260/A280) – udává kontaminaci proteiny (výrobci kitů udávají většinou   1,6 –

   1,9)

spin kolonka